В тази църква
служим на Бога, изграждаме се един друг
и водим хора при Христос!


Евангелска Съборна
Църква

Неделни богослужения

10:00ч - ул. “Лейди Странгфорд” № 21, Пловдив
18:00ч - ул. “Царевец” № 9, Пловдив

Дарителска сметка:

IBAN: BG51 PRCB 9230 1029 543411

СЕПТЕМВРИ

Скъпи братя и сестри,
През този месец ще разгледаме едни от най-сложните въпроси в християнството. Това са въпросите за Божия суверенитет в спасението на грешния човек, Божия избор, милост и изпълнението на Божиите обещания. Надяваме се, че ще имаме хубаво време за общение на екскурзиите до Костенец и пикника при Гари и Тами в село Верен. Започваме отново събиранията на мъжете. Искаме да установим и събиранията на групите за изучавания. Не забравяйте да се запишете в каква група бихте искали да участвате. Молете се за нашия народ и изборите, които предстоят на 2 октомври. Молете се за Божията милост над нас.

03 СЕПТЕМВРИ
09:00ч - Екскурзия
04 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Пропаднало ли е Божието обещание? Римляни 9; Господна трапеза
07 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Молитвена група
10 СЕПТЕМВРИ
09:30ч – Само за мъже
11 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Правото на Твореца – Римляни 9:19-33
14 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Молитвена група
18 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Нуждата от проповядване – Римляни 10
21 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Молитвена група
24 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Посещение на Гари и Тами
25 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Остатък по благодат – Римляни 11:1-10
21 СЕПТЕМВРИ
10:00ч – Молитвена група

СЛУЖЕНИЯ

НОВА ЦЪРКВА В СМИРНЕНСКИ

НЕДЕЛЯ - 18Ч, с превод на английски

През последните няколко години Бог ни водеше да основем нова църква, за да може да...


ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕТСКА СЕДМИЦА

АВГУСТ

В началото на лятото църквата организира програма за деца на открито в пет последователни дни. Програмата е предназначена за деца между 6...

ЦЪРКОВЕН ЛАГЕР

АВГУСТ

Всяко лято църквата организира четиридневен лагер. На лагера идват хора от различни възрасти – от бебета до баби и дядовци...

История на Есц Пловдив

Вероятно много пъти сте минавали покрай нея и сте си задавали тези въпроси за нас. Това е Евангелска съборна църква Пловдив. Искаме да ви запознаем с нея, нейната история, живот и дейност. Ще отделите ли малко време, за да научите повече за един от величествените протестантски храмове на Балканския полуостров?.