В тази църква
служим на Бога, изграждаме се един друг
и водим хора при Христос!


Евангелска Съборна
Църква

Неделни богослужения

10:00ч - ул. “Лейди Странгфорд” № 21, Пловдив
18:00ч - ул. “Царевец” № 9, Пловдив

Дарителска сметка:

IBAN: BG51 PRCB 9230 1029 543411

АВГУСТ

Скъпи братя и сестри,
Вярващият живее в непрекъсната борба. В посланието към Галатяните апостол Павел пише така: Галатяни 5:17 „Защото плътта желае силно противното на Духа, а Духът – противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате“. Апостолът представя тази борба и в посланието към Римляните, което ние ще продължим да изучаваме. Ще видим каква е ролята на Святия Дух в живота на вярващия и как му помага да понася страданията. Продължаваме всяка сряда и събота да раздаваме брошури на Римския стадион от 11 до 12 часа. Нуждаем се от доброволци. Моля, запишете се в списъка.

03 АВГУСТ
10:00ч - Молитвена група
07 АВГУСТ
10:00ч – Надеждата за избавление в Христос – Римляни 7
10 АВГУСТ
10:00ч – Молитвена група
14 АВГУСТ
10:00ч – Ролята на Святия Дух – Римляни 8:1-17
17 АВГУСТ
10:00ч – Молитвена група
21 АВГУСТ
10:00ч – Надеждата за спасение – Римляни 8:18-30
24 АВГУСТ
10:00ч – Молитвена група
28 АВГУСТ
10:00ч – Деца по обещание – Римляни 9:1-18
31 АВГУСТ
10:00ч – Молитвена група

СЛУЖЕНИЯ

НОВА ЦЪРКВА В СМИРНЕНСКИ

НЕДЕЛЯ - 18Ч, с превод на английски

През последните няколко години Бог ни водеше да основем нова църква, за да може да...


ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕТСКА СЕДМИЦА

АВГУСТ

В началото на лятото църквата организира програма за деца на открито в пет последователни дни. Програмата е предназначена за деца между 6...

ЦЪРКОВЕН ЛАГЕР

АВГУСТ

Всяко лято църквата организира четиридневен лагер. На лагера идват хора от различни възрасти – от бебета до баби и дядовци...

История на Есц Пловдив

Вероятно много пъти сте минавали покрай нея и сте си задавали тези въпроси за нас. Това е Евангелска съборна църква Пловдив. Искаме да ви запознаем с нея, нейната история, живот и дейност. Ще отделите ли малко време, за да научите повече за един от величествените протестантски храмове на Балканския полуостров?.