В тази църква
служим на Бога, изграждаме се един друг
и водим хора при Христос!


Евангелска Съборна
Църква

Неделни богослужения

10:00ч - ул. “Лейди Странгфорд” № 21, Пловдив
18:00ч - ул. “Царевец” № 9, Пловдив

Дарителска сметка:

IBAN: BG51 PRCB 9230 1029 543411

МАЙ

Скъпи братя и сестри,
Христос възкръсна! Възкресението на Христос е доказателството, че всички претенции на Исус за Божественост са истина. Възкресението на Христос е основата на християнската прошка, оправдание, свобода от осъждение и страх от смъртта; причина за нов и свят живот на всеки, който е преживял своята среща с живия и възкръснал Исус. През май ще се прехвърлим в Новия Завет и заедно ще изучаваме Посланието към Римляните. В него апостолът ни представя пълно и задълбочено изучаване на християнската вяра.

01 МАЙ
10:00ч - Благовестието – Римляни 1:1-17
04 МАЙ
10:00ч – Молитвена група
07 МАЙ
09:30ч – Само за мъже
08 МАЙ
10:00ч - Божият гняв – Римляни 1:18-32
11 МАЙ
10:00ч - Молитвена група
15 МАЙ
10:00ч - Покаяние – Римляни 2:1-16 – Георги Боев
18 МАЙ
10:00ч – Молитвена група
22 МАЙ
10:00ч – Произход и спасение - Римляни 2:17-29
27 МАЙ
10:00ч – Молитвена група

СЛУЖЕНИЯ

НОВА ЦЪРКВА В СМИРНЕНСКИ

НЕДЕЛЯ - 18Ч, с превод на английски

През последните няколко години Бог ни водеше да основем нова църква, за да може да...


ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕТСКА СЕДМИЦА

ЮНИ

В началото на лятото църквата организира програма за деца на открито в пет последователни дни. Програмата е предназначена за деца между 6...

ЦЪРКОВЕН ЛАГЕР

АВГУСТ

Всяко лято църквата организира четиридневен лагер. На лагера идват хора от различни възрасти – от бебета до баби и дядовци...

История на Есц Пловдив

Вероятно много пъти сте минавали покрай нея и сте си задавали тези въпроси за нас. Това е Евангелска съборна църква Пловдив. Искаме да ви запознаем с нея, нейната история, живот и дейност. Ще отделите ли малко време, за да научите повече за един от величествените протестантски храмове на Балканския полуостров?.