В тази църква
служим на Бога, изграждаме се един друг
и водим хора при Христос!


Евангелска Съборна
Църква

Неделни богослужения

10:00ч - ул. “Лейди Странгфорд” № 21, Пловдив
18:00ч - ул. “Царевец” № 9, Пловдив

Дарителска сметка:

IBAN: BG51 PRCB 9230 1029 543411

ЮНИ

Скъпи братя и сестри,
През юни ще продължим нашето изучаване на Посланието към Римляните. В него апостол Павел прави изключително подробно представяне на благовестието. Той отговаря на важни въпроси относно Божията правда. Как може Бог да е справедлив и да прощава греха? Как е възможно святият Бог да оправдае грешния човек? На каква основа Бог може да прости греха? Как можем да имаме общение със святия Бог? На тези въпроси ще намерим отговор през този месец. Ще празнуваме заедно денят на Петдесятница. Евангелските църкви се обединяват да направят заедно поход-шествие по този случай, за да се отбележи празника пред обществото. То ще се проведе вечерта на 12 юни.

01 ЮНИ
10:00ч - Молитвена група
05 ЮНИ
10:00ч – Оправдание – Римляни 3:21-31 – Георги Боев
08 ЮНИ
10:00ч – Молитвена група
11 ЮНИ
09:00 – Пикник до Костенски водопад, х. Гургулица
12 ЮНИ
10:00 – Петдесятница – Господна трапеза - шествие
15 ЮНИ
10:00 – Молитвена група
19 ЮНИ
10:00 – Божието обещание – Римляни 4
22 ЮНИ
10:00 – Молитвена група
26 ЮНИ
10:00 – Сигурно бъдеще – Римляни 5:1-11 – Луко Шиндаров
29 ЮНИ
10:00 – Молитвена група

СЛУЖЕНИЯ

НОВА ЦЪРКВА В СМИРНЕНСКИ

НЕДЕЛЯ - 18Ч, с превод на английски

През последните няколко години Бог ни водеше да основем нова църква, за да може да...


ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕТСКА СЕДМИЦА

ЮНИ

В началото на лятото църквата организира програма за деца на открито в пет последователни дни. Програмата е предназначена за деца между 6...

ЦЪРКОВЕН ЛАГЕР

АВГУСТ

Всяко лято църквата организира четиридневен лагер. На лагера идват хора от различни възрасти – от бебета до баби и дядовци...

История на Есц Пловдив

Вероятно много пъти сте минавали покрай нея и сте си задавали тези въпроси за нас. Това е Евангелска съборна църква Пловдив. Искаме да ви запознаем с нея, нейната история, живот и дейност. Ще отделите ли малко време, за да научите повече за един от величествените протестантски храмове на Балканския полуостров?.