В тази църква
служим на Бога, изграждаме се един друг
и водим хора при Христос!


Евангелска Съборна
Църква

Неделни богослужения

10:00ч - ул. “Лейди Странгфорд” № 21, Пловдив
18:00ч - ул. “Йордан Гавазов” № 39, Пловдив

Дарителска сметка:

IBAN: BG51 PRCB 9230 1029 543411

ОКТОМВРИ

Скъпи братя и сестри,
Пророк Исая ни напомня, че Божиите пътища не са като нашите пътища и Неговите помисли не са като нашите. Бог е избрал път за спасение на човека, който е коренно различен от това, което ние бихме избрали. Днес, Бог отхвърля човешката мъдрост и повелява чрез проста вяра и доверие в жертвата на Исус, човек да се спаси. Това е основата на всяка църква. Това е основата на всеки християнски живот. През следващите седмици ще имаме възможност да се задълбочим върху тези истини и да видим каква е основата на нашия живот. Мъжете започват своите месечни срещи. На втори октомври заедно ще обединим сили да помогнем на Дани Златански. Елате с работно облекло. Третата неделя на октомври ще отбележим и Денят на благодарността. Молим ви отново да донесете плодове и зеленчуци, с които да украсим амвона. Отново ще имаме общ обяд и общение, за да може заедно да изразим своята благодарност пред Бога. Групата за изучаване на нови песни също възстановява своите събирания от 2 октомври. Всички участници са поканени да участват в общо събиране на такива групи, което ще се проведе на 8-9 октомври във Велинград.
Гледайте нашите проповеди онлайн

02 ОКТОМВРИ
17:00ч - Репетиция
03 ОКТОМВРИ
10:00ч - 1 Коринтяни 3 - Основата
08-09 ОКТОМВРИ
Велинград, изучаване на нови песни
10 ОКТОМВРИ
10:00ч - 1 Коринтяни 3:17-4 – Мисловни навици
13 ОКТОМВРИ
10:00ч - Молитвена група
16 ОКТОМВРИ
17:00ч - Репетиция
17 ОКТОМВРИ
10:00ч - Благодарствен ден
23 ОКТОМВРИ
17:00ч - Репетиция
24 ОКТОМВРИ
10:00ч - Коринтяни 4 – Апостолски авторитет
27 ОКТОМВРИ
10:00ч - Молитвена група
30 ОКТОМВРИ
17:00ч - Репетиция
31 ОКТОМВРИ
10:00ч - Реформацията – Геогри Боев

СЛУЖЕНИЯ

НОВА ЦЪРКВА В СМИРНЕНСКИ

НЕДЕЛЯ - 18Ч, с превод на английски

През последните няколко години Бог ни водеше да основем нова църква, за да може да...


ЛЕТНИ ДЕЙНОСТИ

ДЕТСКА СЕДМИЦА

ЮНИ

В началото на лятото църквата организира програма за деца на открито в пет последователни дни. Програмата е предназначена за деца между 6...

ЦЪРКОВЕН ЛАГЕР

АВГУСТ

Всяко лято църквата организира четиридневен лагер. На лагера идват хора от различни възрасти – от бебета до баби и дядовци...

История на Есц Пловдив

Вероятно много пъти сте минавали покрай нея и сте си задавали тези въпроси за нас. Това е Евангелска съборна църква Пловдив. Искаме да ви запознаем с нея, нейната история, живот и дейност. Ще отделите ли малко време, за да научите повече за един от величествените протестантски храмове на Балканския полуостров?.