Защо правим това, което правим?

ФИЛМ НА БНТ - СГРАДА НА ЕВАНГЕЛСКАТА СЪБОРНА ЦЪРКВА В ПЛОВДИВ

ФИЛМ НА БНТ - НАЙ-СТАРАТА ПРОТЕСТАНТСКА ЦЪРКВА В ПЛОВДИВ

Исус казва: „Идва час и сега е, когато истинските поклоници ще се покланят на Отца с дух и истина;защото такива иска Отец да бъдат поклониците Му.”

Йоан 4:23

Никъде в Библията не четем, че Бог очаква нещо друго от хората. Заповедта в Стария Завет гласи: На Господа твоя Бог да се покланяш, а Новия завет нежно ни предупреждава „да не забравяме да се събираме заедно".

Водени от горните наставления, богослуженията в Есц Пловдив са насочени към поклонение чрез песни, изучаване на Библията, молитва, общение и отслужване на тайнствата. Ние разбираме, че някои хора посещават Протестантска църква от малки, докато други не са толкова уверени в прекрачването на прага на такава църква. Ние приветстваме всеки и искаме хората, които ни посещават да се чувстват удобно, затова искаме да дадем отговор на някои често задавани въпроси.

Трябва ли да съм „добър", за да вляза в църквата?

Есц Пловдив е място, в което можеш да научиш кой е Бог, неговия стандарт и очакванията Му към нас хората разкрити в Библията. Предполагаме, че нямаш отговор на всички тези въпроси и ще се почувстваш в добра компания. Предполагаме, че част от живота ти е хаос и това е една от причините да търсиш църква! Ако търсиш хора, които се възстановяват от „провалите си”, тогава си ни намерил. Ние не сме „съвършени”, все още се проваляме дори понякога да се опитваме да прикриваме провалите си, но се покайваме дори от лицемерието си. Ние сме събрание от хора, които са в процес на промяна. Ние не търсим Бога защото сме „добри християни”, но търсим благодат защото сме „окаяни грешници”, които са възлюбени от Бога.

Какво представлява богослужението?

Реда на богослужението се нарича литургия. Реда е основен и същевремено древен модел, който е предназначен да ни напомня Благата вест всяка седмица. Ние се молим, пеем, изповядваме вярата си, изповядваме грешките си. Нашият пастир поучава от Библията за около половин час. Често членовете на църквата споделят Господнята трапеза. Понякога сме прави, понякога седнали, понякога четем от Библията заедно, понякога размишляваме в мълчание. Обикновено пастирът води литургията и казва какво следва. Целта на всички неща е да ни помогнат да се поклоним на Бога, да го опознаем по-добре и да откликнем на дълготърпението му със смирение и страхопочитание. Ако искаш да си просто наблюдател може да седнеш на някой от балконите или близо до вратата, така че ако не се чувстваш удобно, може да си излезеш по всяко време.

Каква е музиката и песните?

По време на богослужението пеем духовни песни, които църквата е пяла преди векове и които са богати на съдържание, както и песни написани през последните години. Ние пеем, за да изразим нашата благодарност и преклонение пред Бога. Обикновено песните са съпроводени на пиано или орган.

Очаква ли се от мен да участвам в даренията?

Всяка седмица по време на последната песен от богослужението се събират дарения, които някои хора наричат дискос. Това е част от нашето поклонение като църква и възможност да изразим нашата вяра и зависимост от Бога. Бог се грижи да имаме средства, с които да живеем. В знак на благодарност даряваме част от тези средства на църквата, за да се покриват разходите за отопление, осветление, ремонт и т.н. Участието в дискуса на посетителите на църквата е доброволно. Дискосът е привилегия и отговорност на членовете на църквата.

Как трябва да съм облечен?

Не е нужно да бъдеш официално облечен. Важното е облеклото ти да е чисто и спретнато. Предизвикателното облекло не е желателно в църквата.

Може ли да доведа децата си?

Да! Бог заповядва да учим децата си на Неговите истини. Ето защо в църквата ни има неделно училище за деца. Те са разделени на три групи според възрастта им. Децата се запознават с Библейските истини чрез илюстрирани истории. По време на богослужението, когато започне поучението на пастира към църквата, за най-малките има занимания в отделна зала.

Какво е неделно училище за възрастни?

Изучаването на Божието Слово е жизнено важно за живота на всеки християнин. В него Бог ни е разкрил Своята воля. Той ни е оставил напътствия, обещания, насърчение, изобличение. Чрез Библията ние опознаваме Всемогъщия Бог. Научаваме се да Му се покоряваме и доверяваме. Ставаме по-мъдри и по-добри.

В забързаното ежедневие много често не успяваме да намерим достатъчно време за изучаване на Писанието. За това църквата предлага различни семинари, чрез които да научаваме и разбираме още по-добре Библията.

Защо има богослужение на английски език?

В Пловдив живеят много чужденци. Те търсят своя среда и възможност да се покланят на Бога на родния си език. Това е възможност и за тези, които искат да поддържат своя английски - да слушат и да говорят на този език.

Какво е членство в църквата?

Членството в църквата е библейски принцип със съвременно наименование. В Библията се говори за завет. Бог влиза във взаимоотношения с човека винаги чрез завет. Всички са чували за Стария завет и Новия завет. Христос сключва завет с всекви вярващ, който му дава съответни права и отговорности. Завета е нещо като договор. Всеки вярващ сключвайки завет на послушание с Христос получава и привилегията да бъде част и от видимата църквата. В света има много църкви. Ставайки член на дадена местна църква вярващия сключва завет, че това ще бъде църквата или обществото от вярващи, с които той ще се събира за поклонение и съвместен християнски живот, ще бъде отговорен пред тях за свят живот и ще подкрепя живота на това общество с всички сили.

Каква е връзката ви със „Слънчевата къща”?

Слънчевата къща е проект започнат от членове на църквата ни. Чрез него те искат да послужат на обществото с качествено образование. Учителите са посветени християни и професионалисти, които чрез отношението си и преподаването си отразяват християнското учение.

Адрес

Ул. “Лейди Странгфорд” № 21
4000 Пловдив

Контакти

Имейл: info@ecc-plovdiv.com
Тел: +359 878 450 011