Символ на вярата

 1. Вярвам, че Бог е един; че Той е Творец, съхранител и управител на всичко; Всемогъщ, Вездесъщ, Всезнаещ, Неизменим, Независим и Вечен Дух; че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение.
 2. Вярвам, че Бог съществува в три лица: Отец, Син и Свети Дух, и че тези три са един Бог и са равнодостойни за поклонение.
 3. Вярвам, че Свещеното Писание на Стария и Новия завет са боговдъхновеното откровение на Бога към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот
 4. Вярвам, че чрез грехопадението, човешкият род изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия Му съд.
 5. Вярвам, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек е единственият Спасител на грешниците чрез умилостивителното Си дело и единствен Ходатай пред Бога за човеците.
 6. Вярвам, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Светия Дух, Когото всеки вярващ приема при новорождението си.
 7. Вярвам, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Господ Исус Христос.
 8. Вярвам, че всеки християнин, като плод от вярата си, живее свят живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си и че такъв живот е видимо доказателство, че е Божие дете.
 9. Вярвам във видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите – на праведни и неправедни, и че всички ще се явят пред Христовия съд.
 10. Вярвам, че Църквата на Господа се състои от истински вярващи, които изповядват Бога (Отец, Син и Свети Дух) и заедно с чадата си са в заветни взаимоотношения с Него. Те доброволно се съединяват за богослужение и богоугоден живот съгласно Свещеното Писание и се свързват със законни наредби. Вярвам, че глава на тази Църква е сам Христос.
 11. Вярвам в тайнствата на Църквата – кръщението и причастието.
 12. Вярвам, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос да привежда грешните към покаяние и да назидава последователите Му в святост; и че длъжност на Църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя (Матей 28: 19 – 20):

Адрес

Ул. “Лейди Странгфорд” № 21
4000 Пловдив

Контакти

Имейл: info@ecc-plovdiv.com
Тел: +359 878 450 011